Drone

Trenger du hjelp med oppfølging av anlegg eller ønsker en beregning av mengder i et område, da vil en overfart med drone være veldig nyttig for deg. Med dette vil det være mulig med en rask og effektiv datainnsamling av ellers vanskelig tilgjengelige områder, dette være seg på grunn av naturkatastrofer eller andre forhold som kan gjøre tradisjonell innmåling risikofylt.

Fordeler

Med drone får man ikke bare ut høyoppløselige ortofoto, man har også muligheten til å få utarbeidet en digital terrengoverflate basert på disse bildene. Disse digitale terrengmodellene (DTM) vil være veldig nyttige ved for eksempel mengdeberegninger.

Andre tjenester

$

Landmåling og dokumentasjon

Vi ser at det stilles stadig strengere krav til praktisk landmåling og dokumentasjon, og benytter derfor moderne utstyr og det siste innen programvare.

$

Prosjektering

Rondane Oppmåling AS bistår private, entreprenører og byggherrer med utarbeidelse av løsninger for ulike inngrep. Være seg veger, private adkomstveger, byggegrop, tomter og masseuttak. 

$

Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Vi utfører oppdrag for både byggherrer og entreprenører, og vil med sin brede kunnskap være en solid samarbeidspartner.

$

Maskinstyring

Kunnskap om maskinstyring er vesentlig i dagens anleggsvirksomhet. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av 3D-modeller og stikningsdata for maskinstyring.

Besøk oss

HubOtta
Ola Dahls gate 3B
2670 Otta

Ring oss

Tlf. Håvard Sørensen: +47 984 15 813
Tlf. Espen Solheim: +47 473 16 473
Tlf. Espen Lillebråten: +47 476 37 854 

Send oss en e-post