Landmåling og dokumentasjon

Vi ser at det stilles stadig strengere krav til praktisk landmåling og dokumentasjon, og benytter derfor moderne utstyr og det siste innen programvare. Dette for å kunne sørge for at målingene og dokumentasjonen har den kvaliteten og nøyaktigheten som kreves innen moderne anlegg, både for private og offentlige aktører.

Vår arbeidshverdag er ofte todelt, med oppgaver som skal løses utendørs og på kontoret.

I felten

Vår utstyrspark består av Trimble R10 GNSS mottaker og Trimble S6 totalstasjon. Dette er utstyr med serviceavtale hos leverandør, slik at disse er inne med jevne mellomrom for sjekk og vedlikehold. Et viktig ledd for å kvalitetssikre at utstyret alltid er i orden, og at målingene holder best mulig kvalitet.

Eksempler på oppdrag i felt:

 • Innmåling av eksisterende situasjon
 • Utstikking av tiltak, oppmålingsteknisk prosjektering
 • Geometrisk kontroll av eksempelvis veger, bygg og VA
 • Innmåling for mengdeoppfølging på veganlegg, massetak, grøfter m.m.
 • Setningskontroll
 • Innmåling av As-Built som FKB og NVDB
 • Etablering av fastmerkenett ved hjelp av statisk GNSS og polygondrag hvor det stilles særlige krav til nøyaktighet

På kontoret

Til etterprosessering av innmålingsdata bruker vi Gemini Terreng og Entreprenør, en software vi har god kjennskap og erfaring med.

Eksempler på oppdrag fra kontoret:

 • Beregninger og utarbeidelse av dokumentasjon i f.m. mengdeberegninger
 • Geometriske kontroller i f.m. As-Built
 • Utarbeidelse av As-Built leveranser som FKB og NVDB data
 • Beregninger av fastmerkenett med tilhørende dokumentasjon

Andre tjenester

$

Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Rondane Oppmåling AS har lang erfaring og svært god kompetanse med mengdeberegning og kontraktsoppfølging. Vi bistår i alle faser av prosjektet og vil alltid være en viktig støttespiller.

$

Maskinstyring

Kunnskap om maskinstyring er vesentlig i dagens anleggsvirksomhet. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av 3D-modeller og stikningsdata for maskinstyring.

$

Prosjektering

Rondane Oppmåling AS bistår private, entreprenører og byggherrer med utarbeidelse av løsninger for ulike inngrep. Være seg veger, private adkomstveger, byggegrop, tomter og masseuttak. 

$

Drone

Trenger du hjelp med oppfølging av anlegg eller ønsker en beregning av mengder i et område, da vil en overfart med drone være veldig nyttig for en rask og effektiv datainnsamling.

Besøk oss

HubOtta
Ola Dahls gate 3B
2670 Otta

Ring oss

Tlf. Håvard Sørensen: +47 984 15 813
Tlf. Espen Solheim: +47 473 16 473
Tlf. Espen Lillebråten: +47 476 37 854 

Send oss en e-post