Maskinstyring

Kunnskap om maskinstyring er vesentlig i dagens anleggsvirksomhet. Rondane Oppmåling AS har lang erfaring med utarbeidelse av 3D-modeller og stikningsdata for maskinstyring.

God bruk av maskinstyringsdata er både effektiviserende og kostnadsbesparende for alle typer anlegg. Veg-, terrengmodeller og alle typer stikningsdata legges inn i maskinene og gir maskinføreren den informasjonen som trengs.

Oppfølging

Videre vil Rondane Oppmåling AS ha en viktig rolle med oppfølging underveis i anleggsfasen, samt behandlingen av innmålinger og utarbeidelse av dokumentasjon.

Andre tjenester

$

Landmåling og dokumentasjon

Vi ser at det stilles stadig strengere krav til praktisk landmåling og dokumentasjon, og benytter derfor moderne utstyr og det siste innen programvare.

$

Prosjektering

Rondane Oppmåling AS bistår private, entreprenører og byggherrer med utarbeidelse av løsninger for ulike inngrep. Være seg veger, private adkomstveger, byggegrop, tomter og masseuttak. 

$

Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Vi utfører oppdrag for både byggherrer og entreprenører, og vil med sin brede kunnskap være en solid samarbeidspartner.

$

Drone

Trenger du hjelp med oppfølging av anlegg eller ønsker en beregning av mengder i et område, da vil en overfart med drone være veldig nyttig for en rask og effektiv datainnsamling.

Besøk oss

HubOtta
Ola Dahls gate 3B
2670 Otta

Ring oss

Tlf. Håvard Sørensen: +47 984 15 813
Tlf. Espen Solheim: +47 473 16 473
Tlf. Espen Lillebråten: +47 476 37 854 

Send oss en e-post