Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Rondane Oppmåling AS har lang erfaring og svært god kompetanse med mengdeberegning og kontraktsoppfølging. Vi bistår i alle faser av prosjektet og vil alltid være en viktig støttespiller. Utarbeidelse av god dokumentasjon for mengder, eller kontroll av innlevert dokumentasjon er viktig for sluttresultatet. Rondane Oppmåling utfører oppdrag for både byggherrer og entreprenører, og vil med sin brede kunnskap være en solid samarbeidspartner.

Vi tilbyr

  • Beregning og dokumentasjon av mengder for alle typer anlegg og masseuttak.
  • Utarbeidelse eller kontroll av målebrev for månedlig avdragsnota eller sluttoppgjør.
  • Tolkning og bruk av prosesskoden eller NS3420.

Andre tjenester

$

Landmåling og dokumentasjon

Vi ser at det stilles stadig strengere krav til praktisk landmåling og dokumentasjon, og benytter derfor moderne utstyr og det siste innen programvare.

$

Prosjektering

Rondane Oppmåling AS bistår private, entreprenører og byggherrer med utarbeidelse av løsninger for ulike inngrep. Være seg veger, private adkomstveger, byggegrop, tomter og masseuttak. 

$

Maskinstyring

Maskinstyring er vesentlig i dagens anleggsvirksomhet. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av 3D-modeller og stikningsdata.

$

Drone

Trenger du hjelp med oppfølging av anlegg eller ønsker en beregning av mengder i et område, da vil en overfart med drone være veldig nyttig for en rask og effektiv datainnsamling.

Besøk oss

HubOtta
Ola Dahls gate 3B
2670 Otta

Ring oss

Tlf. Håvard Sørensen: +47 984 15 813
Tlf. Espen Solheim: +47 473 16 473
Tlf. Espen Lillebråten: +47 476 37 854 

Send oss en e-post